De alternatieve persconferentie

Beste mensen,

Vanavond zult u geheel andere woorden uit onze mond vernemen, simpelweg omdat er hier twee veranderde mensen voor u staan. Er staan twee veranderde mensen voor u, omdat wij met elkaar gezegd hebben: laten we nu eens diep in ons eigen hart afdalen, laten we nu eens die anderhalve meter waarvan we de mond vol hebben gebruiken om af te dalen in ons eigen binnenste, en laten we dan eens kijken of wat we daar aantreffen overeenkomt met wat we tot nu toe gezegd hebben. 

En weet u wat, mensen? Het komt helemaal niet overeen! Het hart is zoveel ruimer gebleken dan de regels die we u hebben opgelegd. We hebben tot u gesproken als ongehoorzame kinderen, maar we begrijpen nu plotseling dat we van u dingen vragen die niet harmoniëren met uw diepste wezen. U zijn handen gegeven om te voelen, u is een mond gegeven om te kussen, u zijn armen gegeven om in genegenheid om de ander heen te slaan. 

En als we u nu gevraagd zouden hebben van die dingen af te zien, dat was tot daaraan toe geweest, maar we hebben het u verboden, wij hebben van u misdadigers gemaakt. We hebben gezegd: als u binnen anderhalve meter komt van een andere mens, ook al is het uw eigen vader of moeder, dan bent u strafbaar. Ja, wij zijn zelfs nòg verder gegaan, wij hebben gezegd dat deze afwijking voortaan maar normaal moest heten, het ‘nieuwe normaal’!

Maar nòg waren we niet tevreden, we hebben de hele samenleving een nieuwe naam gegeven: de ‘anderhalvemetersamenleving’, zodat u zou weten dat u voorlopig niet van een terugkeer hoefde te dromen, u diende eraan gewend te raken – u en uw kinderen – dat leven en liefhebben voortaan ondergeschikt zouden zijn aan wel of geen Covid, wel of geen Covid zou de enige maatstaf zijn om de kwaliteit van het leven mee af te meten. 

En we vonden, in onze verdwazing, dat hierbij alle maatregelen waren geoorloofd, we vonden – dit belijden doet pijn – dat de grondwet een hinderpaal vormde om onze doelen te verwezenlijken, we vonden daarom dat er nieuwe wetten moesten komen, die het mogelijk zouden maken de situatie sterker en beter te controleren, zozeer verblind waren wij.

En dan te bedenken – o dwaasheid, hoezeer beroof jij mensen van hun verstand! – dat we over het belangrijkste al die tijd geen woord tegen u zeiden: uw gezondheid en immuunsysteem. Het belang van buitenlucht, van lichaamsbeweging, van goede ademhaling en gezond eten. In plaats van u deskundige adviezen over een ‘gezonde geest in een gezond lichaam’ te geven (mens sana in corpore sano), wat veel beter was geweest, zetten we u op een dieet van angst, u diende immers dagelijks te lezen hoeveel nieuwe ‘besmettingen’ er nu weer waren! Zo gaven we u het voedsel dat u verzwakte en uw gezondheid teerde steeds verder in.

Dit alles verdient geen schoonheidsprijs, dat beseffen wij, en daarom vragen wij u om vergeving. Wij hadden beter moeten luisteren naar ons eigen hart, dat in alle situaties van het leven de beste raadgever is. Het is gelukkig nog niet te laat, het roer kan nog duizendmaal om…