De wereld een strandbal

De wereld ligt als een strandbal in het zand. Ze is neergewaaid en wacht nu op jouw voetbeweging. In welke richting wil je dat ze vliegt, op welke wind wil je dat ze meedeint de toekomst in? Je kunt wachten en vanuit je strandstoel bekijken wat ze doet, maar jouw voet kan het verschil maken. Jouw voetstap bepaalt haar toekomst en de toekomst van je kinderen en kleinkinderen. Jouw voetstap is een scheppingsdaad. 

Kijk daarom goed hoe de wereld ligt, observeer haar wezen en haar vorm. Focus op het doel. Heel het universum houdt zijn adem in, als jij aanlegt voor het schot. Daar vliegt de wereld, een door jou gekozen toekomst in. En jij vliegt mee, een door jouw gekozen wereld tegemoet. Wees geen doemdenker. Zolang er een aarde is, ligt ze als een strandbal aan je voeten. Zolang er een wereld is, kun jij haar toekomst mede kiezen. Waar kies je voor?

De winden van overzee zijn je voet al voor. De bal begint te rollen, wordt opgetild, vliegt nu ongehinderd een duinpan in, blijft trillend liggen, starend naar de hemel. Een nieuwe windvlaag neemt de bal opnieuw mee, een vuilnisbak blokkeert haar oprukkende beweging. De emmer puilt uit van lege patatbakjes, een orgie van plastic waar talloze meeuwen zich aan verlustigen. Mayonaise kleeft aan hun witte vleugels, pootjes kleuren joppiegeel. 

Daar ligt de wereld, onder een uitpuilende vuilnisbak. Wie brengt haar in beweging? Kom, durf je voet tegen haar wang te zetten. Ze kan zo niet blijven liggen! Het strand is een renbaan. De wereld is een renpaard, de wereld is een renpaard met schitterende lange manen. Draaf met haar door de branding, jaag met haar naar de gouden strepen van de horizon. En vul je longen met de koude zeelucht. Tuit je lippen voor een lied. Laat je lied horen.

En daar ligt ze weer. Een lichte, dartele strandbal in het ondiepe water. Schuimklodders kleven op haar rug. Wind blaast tegen haar schouders. En jij staat met je blote voeten in het zand, dichtbij haar. Pak haar nu vast. Houd haar omhoog in het volle zonlicht. Werp haar omhoog, werp haar zo hoog als je kunt, zodat het zonlicht haar van alle kanten aanraken kan, zodat het zonlicht haar van alle kanten omvormen kan. Zie hoe ze transformeert!