De crisis toont ons ware gezicht

In de film The Dark Knight (2008) legt The Joker met sadistisch genoegen uit, hoe mensen in hun laatste ogenblikken hun ware aard laten zien. Wie het koude staal op zijn kin voelt, kan zijn bange of dappere karakter niet langer verbergen. Op dezelfde manier maakt de huidige coronacrisis veel duidelijk. Individuen, organisaties en overheden laten met de keuzes die zij nu maken hun ware gezicht zien. Een crisis vereist nu eenmaal dat we kleur bekennen. 

De maatregelen van de overheid laten een samenleving zien die opereert als een modehuis met een obsessie voor lengtematen: we offeren alles om maar een centimeter aan het leven toe te voegen. In leven houden wordt belangrijker gevonden dan leven. Hierachter gaat een vrij beperkte visie op leven en sterven schuil, waarbij menselijke waardigheid wordt opgeofferd aan aantallen doden. Behalve de curve wordt ook ons menszijn geflatteerd.

Ook in onderwijsland zeggen de huidige keuzes veel over visie en prioriteiten. Het onderwijs heeft zich maandenlang afgespeeld via chatschermpjes en online gedeelde powerpoints, maar nu we op 2 juno weer het schoolgebouw in mogen, waaraan geven we dan de voorrang in die laatste paar weken? Aan persoonlijke zorg, sociale processen, beweging en creativiteit (dat alles heeft zo lang stilgelegen)? Of aan toetsen en kennislessen? 

Een crisis kàn echter de trigger zijn om oude patronen te doorbreken, om oude systemen – die toch al niet werkten – los te laten, een crisis kan de motor van vernieuwing en transformatie zijn. Een crisis kan ons helpen ons dichterbij ons menszijn te brengen, ons bewust te doen zijn van de meest fundamentele menselijke waarden, een crisis kan de duw in de rug zijn om onze passies en dromen niet langer onder het tafelkleed te vegen. 

Het coronavirus zet ons het mes op de keel. Het staart ons meedogenloos aan, als een blikkerend lemmet. Het wil dat we diep in ons hart tasten voor een antwoord op de volgende vragen: wat maakt mijn menszijn de moeite waard? In wat voor samenleving wil ik leven? Waarin ligt mijn voornaamste bijdrage? Hoe blijf ik trouw aan mijzelf? Deze vragen diep doorleven is momenteel onze voornaamste opdracht.