Een moderne Medusa

‘We zijn in oorlog met een onzichtbare vijand’, sprak de Franse president Macron, toen de lockdown maatregelen half maart werden ingevoerd. Helemaal onzichtbaar is deze vijand toch niet. Met behulp van elektronenmicroscopen hebben onderzoekers het uiterlijk van het virus in beeld gebracht. Het virus heeft, zoals verwante virussen als SARS en MERS, opvallende stekels op het oppervlak. Daarom dragen ze de naam coronavirus. ‘Corona’ in het Latijn betekent kroon. 

De aanblik van het virus, met de vele stekels, alleen al doet ons huiveren. Het virus belichaamt ziekte, lijden en dood, en daardoor alles waar wij bang voor zijn. Deze angsten zijn oerangsten van de mens. We komen ze tegen in mythen als archetypische symbolen, zoals Medusa met haar slangenhaar en dodelijke blikken. Het coronavirus is de Medusa op onze levensreis. Wanneer wij haar zien in het dagelijkse nieuws, verstijven we onmiddellijk.

Dat betekent vooral dat het tijd is onze heldenreis te aanvaarden. Ook wij hebben, ergens half maart, een ‘call to adventure’ ontvangen, al betekende op pad gaan in ons geval vooral thuisblijven. Maar een lockdown vraagt moed en confronteert ons met onze angsten. De held moet zich bewust worden van zijn eigen missie, en dit gebeurt pas zodra hij voet over de magische drempel heeft gezet. Durven wij het aan een nieuwe wereld in te stappen?

We worden pas helden, als we onze angst weten om te zetten in moed. Wanneer we voet over de magische drempel zetten, beginnen we geheime krachten in onszelf te ontdekken, we komen oog in oog te staan met gevaren, maar onze moed zal groeien bij iedere stap die we zetten. Hierbij mag een moderne held onze leidsman zijn: ‘Niet hij die geen angst kent is een held, maar hij die zijn angst overwint’ (Nelson Mandela). 

Perseus versloeg Medusa, met haar blikken die versteenden. Wij staan tegenover het cornonavirus, een onzichtbare vijand. Maar een held vindt altijd andere helden op zijn weg en krijgt hulp uit onverwachte hoek. Helden winnen, al gaan ze door diepe crises en moeten de dood in de ogen zien. Daarbij mag de volgende wetenschap ons voortdrijven: de held die terugkeert is niet dezelfde als de held die ging. Hij heeft wijsheid gevonden en geleerd wat het betekent om mens te zijn. Een nobeler reisdoel is niet te vinden.