De intelligente lockdown is hypocriet

De coronacrisis legt de ziel bloot van onze hedendaagse samenleving. Het is een samenleving die maar één kant van de medaille wil zien. We jagen persoonlijk geluk en economische groei na, maar zijn vergeten dat tegenstellingen niet zonder elkaar kunnen. Ouderdom, ziekte en dood zijn een bedreiging van de roze bril waarmee wij de wereld zien. Ze zijn zorgvuldig uit onze belevingswereld verbannen. 

De coronacrisis wordt gedomineerd door onze ijver, onze ouderen te willen beschermen tegen het virus. Daar zijn eigenlijk alle maatregelen op gebaseerd. Tegengeluiden worden nauwelijks geduld, want de gezondheid van onze ouderen, daar mag je niet aan komen. Hun kwetsbare leven moet koste wat kost worden beschermd, ondanks het draconische karakter van de opgelegde maatregelen. Ondanks alle gevolgen van dien, ook voor onze jeugd.

Het is niet mijn bedoeling, het gekozen beleid zelf ter discussie te stellen. Wel het dwangmatig-obsessieve dat erin schuilt en dat ons tot nadenken moet stemmen. De verbetenheid waarmee ieder leven, ook al is het 90 jaar oud, gered moet worden van dit verschrikkelijke virus, verraadt een leegte in onze ziel. We zien hier een samenleving die elk gevoel van transcendentie verloren heeft en daardoor in de dood aartsvijand nummer één ziet. Het zijn niet de ouderen die ons zo lief zijn, het is de dood zelf tegen wie we, gesteund door een leger virologen, ten strijde trekken. 

Dat het niet de ouderen zelf zijn die ons zo lief zijn, wordt door een hoop zaken ondersteund. Ik noem slechts: wie nog maar de vijftig is gepasseerd, ziet zijn carrièrekansen in hoog tempo verdampen. De echte ouderen staren met eenzame ogen uit de ramen van hun verzorgingshuis, wachtend op het bezoek dat niet komen wil. En in deze coronacrisis schuiven we als cipier de grendel op de deur. ‘Het is allemaal voor jullie eigen bestwil’.

Al deze maatregelen komen voort uit een compensatiedrang van een beschaving die ouderdom niet werkelijk respecteert, die niet ziet welke wijsheid de hoge leeftijd bezit, die niet begrijpt wat zij jonge generaties te bieden heeft. Als er iets is wat deze samenleving niet eert, is het ouderdom. Het offer dat om harentwille wordt gebracht, de ‘intelligente lockdown’, is misschien intelligent, maar in elk geval hypocriet.